S. Huisman

Huisartspraktijk

telefoon  Tel: 045 523 56 11
12  Spoed: 045 523 56 21
(tussen 8:00 – 17:00 uur)

Avond-, nacht- en weekenddienst Huisartsenpost OZL:
045 577 88 44

Mirella

Assistente

Jolanda Boon

Paul van den Bosch

Sonja

Assistente

Audrey Grispen

Praktijkondersteuner GGZ

Monique

Praktijkondersteuner

Monique van Proumeren

Openingstijden

De praktijk is geopend van 8:00-13:00 en van 14:00-17:00 uur. Telefonische bereikbaarheid van de praktijk is van 8:00-13:00 en van 14:00-17:00 uur. Spreekuur huisarts uitsluitend op afspraak. Spreekuur assistente op afspraak van 14:00-16:00 uur.

Spoedgevallen

Voor spoedgevallen (wonden, letsels, pijn op de borst etc.) kunt u tussen 8:00-17:00 uur altijd contact opnemen met de assistente. U belt met: 045 523 56 11 keuzemenu optie 1 of 045 523 56 21. 

Buiten de praktijkuren kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost OZL. U belt met: 045 577 88 44

Bij ernstige spoed kunt u contact opnemen met 112.

Spreekuur

Het spreekuur verloopt op afspraak. Dat wil zeggen dat u eerst telefonisch of aan de balie een afspraak maakt. Met het maken van een afspraak kan de assistente u, in verband met de planning, vragen naar uw klacht. Voor iedere afspraak is in principe 10 minuten beschikbaar. Wanneer u verwacht meer tijd nodig te hebben, kunt u dit aan de assistente aangeven. Zij reserveert dan, indien mogelijk meer tijd voor u. Bij verhindering voor een afspraak vragen wij u ruim op tijd af te bellen!!

Telefonisch spreekuur

Er is geen speciaal telefonisch spreekuur . Indien u de arts telefonisch wilt spreken, gaat dit altijd na overleg met de assistente.

Huisbezoek

Indien u een huisbezoek wenst kunt u deze telefonisch aanvragen, liefst voor 10:00 uur. De assistente zal u vragen naar de reden van uw verzoek. Huisbezoeken zijn uitsluitend bestemd voor patiënten die om medische redenen zelf niet in staat zijn om naar de praktijk te komen. Geen vervoer is geen reden voor een huisbezoek!

Recepten en uitslagen

Voor recepten en uitslagen kunt u dagelijks vanaf 10:00 uur contact opnemen met de assistente via telefoonnummer 045 523 56 11.

Spreekuur assistente

Het spreekuur van de assistente verloopt op afspraak. U kunt bij haar terecht voor het opmeten van uw bloeddruk, wondverzorging, het uitspuiten van oren, het zetten van injecties, wratten aanstippen, etc.

Urine onderzoek:
U kunt hier iedere ochtend voor terecht zonder afspraak. U dient de 1e ochtend urine op te vangen. De urine moet binnen 1 uur na opvangen gecontroleerd worden.

Bloeddruk controle:
Dagelijks tussen 14:00-16:00 uur op afspraak

Oren uitspuiten:
Dagelijks tussen 14:00-16:00 uur op afspraak

Injecties zetten:
Dagelijks tussen 14:00-16:00 uur op afspraak

ECG:
Dagelijks tussen 14:00-16:00 uur op afspraak, alleen na overleg met uw huisarts

Wratten spreekuur:
Dagelijks tussen 14:00-16:00 uur op afspraak

Wondverzorging:
Dagelijks op afspraak

Opleiding in stagiaires

Wij zijn een opleidingspraktijk voor doktersassistentes in samenwerking met VISTA-college in Heerlen

Praktijkondersteuner somatiek

In de praktijk is een praktijkondersteuner somatiek werkzaam. Deze is speciaal opgeleid voor het behandelen en begeleiden van patiënten met chronische ziekten, zoals suikerziekte (Diabetes Mellitus), longziekten (COPD) en hoge bloeddruk (hypertensie). Voor het eerste bezoek wordt u altijd door uw huisarts verwezen.

Praktijkondersteuner GGZ

In de praktijk is een praktijkondersteuner voor de geestelijke gezondheidszorg werkzaam. Met een POH-GGZ in de praktijk is er de mogelijkheid om snel en laagdrempelig aan de slag te gaan met psychische en psychosociale klachten. In een gesprek brengt de POH-GGZ met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen. Vervolgens adviseert de POH-GGZ u over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de huisarts zelf, een verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling of vervolggesprekken bij de POH-GGZ zelf. Een afspraak bij de POH-GGZ komt altijd tot stand na een gesprek met uw huisarts.

Medische verklaring

Het komt steeds vaker voor dat allerlei instanties om medische verklaringen vragen. Deze verklaring mag uw eigen huisarts niet afgeven, omdat uw eigen huisarts geen objectief en onafhankelijk oordeel kan geven. Mocht een vragende instantie toch medische informatie nodig hebben dan kunnen zij een onafhankelijke arts aanwijzen of door hun medisch adviseur laten opvragen.

Vakanties

Tijdens vakanties nemen de overige artsen van Medisch Centrum Nieuwenhagen uitsluitend voor spoedgevallen waar. Het antwoordapparaat geeft aan met welk telefoonnummer contact moet worden opgenomen.

Electronisch Patiënten Dossier

Het is belangrijk om bij de arts of assistente aan te geven of u toestemming geeft dat er een gedeelte van uw medische gegevens ingezien mogen worden door waarnemend arts, Huisartsenpost en apotheek indien dit bij spoed noodzakelijk zou zijn.

Medisch Centrum Nieuwenhagen

Beuteweg 14-18

 

6373 LL  Landgraaf

Fax 045-525 56 39