G. Snijders

Huisartspraktijk

telefoon  Tel: 045 523 56 42
12  Spoed: 045 523 56 22

Meer informatie

Nicole

Praktijkondersteuner

 Rosa Punter Tato

Assistente

Jolanda Boon

 Ramona Smeets

Huisarts

 Dewi Kuckelkorn

Assistente

 Monique van Proumeren

Myrna Brassé

Praktijkondersteuner GGZ

 Kimberley Matzner

Assistente

 Paul van den Bosch

Huisartsenpraktijk

Oogheelkundig gespecialiseerd huisarts
2 vaste waarnemers werkzaam; Drs. S. Gulikers (di-wo) en Drs. S. Huisman (ma)

Drs. G. Snijders is zelf werkzaam op ma, wo, do, vr

Openingstijden

De praktijk is geopend van 8:00-13:00 en van 14:00-17:00 uur. Telefonische bereikbaarheid van de praktijk is van 8:00-13:00 en van 14:00-17:00 uur. Spreekuur huisarts uitsluitend op afspraak. Spreekuur assistente op afspraak.

Spoedgevallen

Voor spoedgevallen (wonden, letsels, pijn op de borst etc.) kunt u tussen 8:00-17:00 uur altijd contact opnemen met de assistente. U belt met: 045 5235642 keuzemenu optie 1 of 045 523 5622.

Buiten de praktijkuren kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost OZL. U belt met: 045 577 88 44.

Bij ernstige spoed kunt u contact opnemen met 112.

Spreekuur

Het spreekuur verloopt op afspraak. Dat wil zeggen dat u eerst telefonisch een afspraak maakt. Met het maken van een afspraak kan de assistente u, in verband met de planning, vragen naar uw klacht. Voor iedere afspraak is in principe 15 minuten beschikbaar. Wanneer u verwacht meer tijd nodig te hebben, kunt u dit aan de assistente aangeven. Zij reserveert dan, indien mogelijk meer tijd voor u. Bij verhindering voor een afspraak vragen wij u ruim op tijd af te bellen!!

Telefonisch spreekuur

Vanwege de corona-pandemie bestaat er ook de mogelijkheid een telefonische afspraak te maken. Indien u de arts telefonisch wilt spreken, gaat dit altijd na overleg met de assistente.

Huisbezoek

Indien u een huisbezoek wenst kunt u deze telefonisch aanvragen, liefst voor 10:00 uur. De assistente zal u vragen naar de reden van uw verzoek. Huisbezoeken zijn uitsluitend bestemd voor patiënten die om medische redenen zelf niet in staat zijn om naar de praktijk te komen. Geen vervoer is geen reden voor een huisbezoek!

Recepten en uitslagen

Voor recepten en uitslagen kunt u dagelijks vanaf 10:00 uur contact opnemen met de assistente via telefoonnummer 045 523 56 42.

 

Spreekuur assistente

Het spreekuur van de assistente verloopt op afspraak. U kunt bij haar terecht voor het opmeten van uw bloeddruk, wondverzorging, het uitspuiten van oren, het zetten van injecties, wratten aanstippen, etc.

  • Urine onderzoek: U kunt hier iedere ochtend voor terecht zonder afspraak. U dient de le ochtend urine op te vangen. De urine moet binnen 1 uur na opvangen gecontroleerd worden.
  • Bloeddruk controle: Dagelijks op afspraak
  • Oren uitspuiten: Dagelijks op afspraak
  • Injecties zetten: Dagelijks op afspraak
  • ECG: Dagelijks op afspraak, alleen na overleg met uw huisarts
  • Wratten spreekuur: Dagelijks op afspraak
  • Wondverzorging: Dagelijks op afspraak

Huisarts in opleiding en stagiaires

Wij zijn een opleidingspraktijk voor huisartsen in opleiding van de universiteit Maastricht en voor de opleiding Doktersassistente van Arcus in Heerlen.

Praktijkondersteuner somatiek

In onze praktijk is reeds 25 jaar onze praktijkondersteuner somatiek, Nicole Stekhuizen, werkzaam. Deze is speciaal opgeleid voor het behandelen en begeleiden van patiënten met chronische ziekten, zoals suikerziekte (Diabetes Mellitus), longziekten (COPD) en hoge bloeddruk (hypertensie). Voor het eerste bezoek wordt u altijd door uw huisarts verwezen.

Praktijkondersteuner GGZ

In de praktijk is een praktijkondersteuner voor de geestelijke gezondheidszorg werkzaam. Met een POH-GGZ in de praktijk is er de mogelijkheid om snel en laagdrempelig aan de slag te gaan met psychische en psychosociale klachten. In een gesprek brengt de POH-GGZ met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen. Vervolgens adviseert de POH-GGZ u over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de huisarts zelf, een verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling of vervolggesprekken bij de POH-GGZ zelf. Een afspraak bij de POH-GGZ komt altijd tot stand na een gesprek met uw huisarts.

Medische verklaring

Het komt steeds vaker voor dat allerlei instanties om medische verklaringen vragen. Deze verklaring mag uw eigen huisarts niet afgeven, omdat uw eigen huisarts geen objectief en onafhankelijk oordeel kan geven. Mocht een vragende instantie toch medische informatie nodig hebben dan kunnen zij een onafhankelijke arts aanwijzen of door hun medisch adviseur laten opvragen.

Vakanties

Tijdens vakanties nemen de overige artsen van Medisch Centrum Nieuwenhagen uitsluitend voor spoedgevallen waar. Het antwoordapparaat geeft aan met welk telefoonnummer contact moet worden opgenomen.

Electronisch Patiënten Dossier

Het is belangrijk om bij de arts of assistente aan te geven of u toestemming geeft dat er een gedeelte van uw medische gegevens ingezien mogen worden door waarnemend arts, Huisartsenpost en apotheek indien dit bij spoed noodzakelijk zou zijn.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie.

 

Pin centrum