Klachtenregeling

Heeft u een klacht? Bespreek dit met uw huisarts. Er is ook een mogelijkheid om een klachtenformulier in te vullen.

Link:
Meldingsformulier klacht

Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een stichting klachten en geschillen eerstelijnszorg (SKGE). Heeft u een klacht over uw huisarts en bent u er met hem of haar niet uitgekomen? De klachtenfunctionaris van SKGE kan bemiddelen tussen u en uw huisarts om uw klacht op te lossen.

Link:
Klacht huisartsenzorg