Klachtenregeling

Heeft u een klacht? Bespreek dit met uw huisarts. Er is ook een mogelijkheid om een klachtenformulier in te vullen.

Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een stichting klachten en geschillen eerstelijnszorg (SKGE). Heeft u een klacht over uw huisarts en bent u er met hem of haar niet uitgekomen? De klachtenfunctionaris van SKGE kan bemiddelen tussen u en uw huisarts om uw klacht op te lossen.